U Domu zdravlja Berane u toku je prijavljivanje roditelja za novi ciklus radionica u okviru programa Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje (Parenting for Lifelong Health PLH).

Gostovanjem u radio emisiji i dijeljenjem edukativnih brošura Centar za prevenciju Doma zdravlja Berane obilježio je 11. novembar - Nacionalni dan kontrole upotrebe duvanskih proizvoda.

U petak, 26. oktobra, u Domu zdravlja Berane organizovani su preventivni pregledi za 25 članova romske i egipćanske zajednice.  

Crnogorska komercijalna banka donirala je Domu zdravlja Berane savremen laboratorijski aparat koji će se koristiti prilikom analiza u novoopremljenoj mikrobiološkoj laboratoriji koja usluge pruža građanima šest opština sjeveroistoka Crne Gore.

Budislavu Nediću, sanitarnom tehničaru Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Berane, povodom 12. Maja - Međunarodnog dana sestrinstva, za izuzetan doprinos u razvoju primarne zdravstvene zaštite, koleginice i kolege dodijelili su priznanje i skromnu novčanu nagradu.