Spisak zaposlenih JZU Dom zdravlja "Dr Nika Labović" Berane koji imaju zaključen Ugovor o dopunskom radu u drugim javnim ustanovama

Shodno saglasnosti Ministarstva zdravlja br.100-325/2016 od 29.06.2016. god. Ugovor o dopunskom radu sa Javnom ustanovom Srednja medicinska škola "Dr Branko Zogović” Berane zaključili su zaposleni:

 1. Dr Rajko Raičević, spec. psihijatar,
 2. Dr Vesna Pantović, spec. opšte medicine,
 3. Dr Spasenija Đukić, spec. pneumoftiziologije,
 4. Dr Zorica Babić, spec. pedijatar,
 5. Dr Svetlana Balać, spec. ginekolog,
 6. Dr Zuhra Hadrović, spec. opšte medicine.

Shodno saglasnosti Ministarstva zdravlja  br.100-409/2016 od 07.09.2016.god. Ugovor o dopunskom radu sa Medicinskim fakultetom Podgorica - Visoka medicinska škola Berane zaključili su zaposleni:

 1. Dr Rajko Raičević, spec. psihijatar,
 2. Dr Vesna Pantović, spec. opšte medicine,
 3. Dr Spasenija Đukić, spec. pneumoftiziologije,
 4. Dr Vesna Đukić, spec. pedijatar,
 5. Dr Svetlana Balać, spec. ginekologije,
 6. Dr Zuhra Hadrović, spec. opšte medicine,
 7. Dr Biljana Ralević, spec. opšte medicine,
 8. Dr Jovana Mihailović, doktor medicine,
 9. Dr Marija Joksimović, spec. pedijatar,
 10. Ranko Raketić, spec. zdravstvene njege,
 11. Veselinka Vujović, visoka medicinska sestra,
 12. Mira Ralević, visoka medicinska sestra.

Spisak zaposlenih JZU Dom zdravlja "Dr Nika Labović" Berane koji imaju zaključen Ugovor o dopunskom radu u JZU Dom zdravlja "Dr Nika Labović" Berane

 1. Dr Jelena Banjac
 2. Dr Aleksandra Jolić
 3. Dr Mara Kastratović
 4. Dr Sanja Kovačević
 5. Dr Aleksandar Lutovac
 6. Dr Milka Miladinović
 7. Dr Vesna Pantović
 8. Dr Lenka Radunović
 9. Dr Milena Raković
 10. Dr Biljana Ralević
 11. Dr Saša Stefanovski
 12. Dr Srđan Škrkić
 13. Dr Julijana Zečević
 14. Arsović Aleksandra
 15. Bubanja Bojana
 16. Ćorović Nevzeta
 17. Dabetić Darko
 18. Deletić Dobrila
 19. Đukić Nataša
 20. Hadrović Ismeta
 21. Jukić Zorica
 22. Kočan Igbala
 23. Labović Ivan
 24. Marinković Tatjana
 25. Mihajlović Stefanija
 26. Mitrović Lidija
 27. Nišavić Zdravka
 28. Pantović Željka
 29. Pešic Miljan
 30. Ralević Mira
 31. Dr Gordana Čantrić
 32. Dr Đukić Vesna
 33. Dr Marija Joksimović
 34. Dr Suzana Savović
 35. Bogavac Svetlana
 36. Kršić Adis
 37. Labudović Radojka
 38. Pavić Marina
 39. Ramusović Vanja
 40. Selmanović Selveta
 41. Veljić Sanja
 42. Zogović Rada
 43. Dr Svetlana Balać
 44. Bogavac V. Svetlana
 45. Mijović Danica
 46. Dr Spasenija Đukić
 47. Leposavić Gordana
 48. Šćekić Jadranka
 49. Dr Damir Musić
 50. Dr Rajko Raičević
 51. Čantrić Milisav
 52. Kočan Sadeta
 53. Pavić Kosa
 54. Raičrvić Dijana
 55. Cikotić Aida
 56. Gojković M. Svetlana
 57. Gojković Suzana
 58. Kljajić Sonja
 59. Skenderović Anita
 60. Dr Babić Zorica
 61. Bogavac Marijana
 62. Mijatović Slavica
 63. Ćilafić Zorica
 64. Obradović Ljiljana
 65. Bulatović Tatjana
 66. Dr Marijana Marsenić
 67. Delević Vesna
 68. Jokić Branislav
 69. Nedić Budislav
 70. Šuntić Amir
 71. Adrović Bajramka
 72. Adrović Damir
 73. Anđić Danijela
 74. Babović Cvetana
 75. Bogavac Biljana
 76. Bubanja Nada
 77. Đurišić Slavica
 78. Dragović Miodrag
 79. Labović Tamara
 80. Lutovac Dobrila
 81. Lutovac Miketa
 82. Mehović Neima
 83. Nišavić Mara
 84. Premović Rada
 85. Ralević Zoran
 86. Vulević Veselinka
 87. Kalač Melisa
 88. Premović Radmila
 89. Radunović Marica
 90. Raketić Ranko
 91. Radojević Nata

Spisak zaposlenih u drugim javnim ustanovama koji imaju zaključen Ugovor o dopunskom radu u JZU Dom zdravlja "Dr Nika Labović" Berane

 1. Dr Jasmina Novalić, spec.oftamolog, Opšta bolnica Berane, po osnovu Saglasnosti Ministarstva zdravlja, zaključen je Ugovor o dopunskom radu sa Dom zdravlja Berane.