Zaposleni u JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane, koristeći pravo na slobodu sindikalnog organizovanja i djelovanja, na Skupštini održanoj 24.02.2005.godine, osnovali su Sindikalnu organizaciju Doma zdravlja Berane.

U Sindikalnu organizaciju Doma zdravlja Berane, koja je najstarija i najbrojnija sindikalna organizacija u ustanovi i koja djeluje pod okriljem Sindikata zdravstva Crne Gore, odnosno Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, trenutno su učlanjena 102 zaposlena.

sindikat

Na redovnoj Skupštini Sindikalne organizacije održanoj 25.06.2010.godine, na mandat u trajanju od četiri godine,  izabran je Izvršni odbor u sastavu:

  • Rafet Šabotić
  • dr Vanja Stojanović
  • dr Julijana Zečević
  • Rada Zogović
  • Aleksandar Cimbaljević

rafet sabotic

Skupština Sindikalne organizacije na sjednici održanoj 25.06.2010.godine, za svog predsjednika izabrala je Rafeta Šabotića, diplomiranog inžinjera organizacije rada. Kontakt informacije.