Organizaciona
jedinica
Radni dan Subota, nedjelja i praznik
Izabrani doktor
za odrasle
I smjena 07,00 - 14,00 časova
II smjena 14,00 - 21,00 časova
jedan tim ID
I smjena 07,00 - 14,00 časova
II smjena 14,00 - 21,00 časova
Izabrani doktor
za djecu
I smjena 07,00 - 14,00 časova
II smjena 14,00 - 21,00 časova
jedan tim ID
I smjena 07,00 - 14,00 časova
Izabrani doktor
za žene
I smjena 07,00 - 14,00 časova
II smjena 14,00 - 21,00 časova
ne radi
Centar za plućne
bolesti i TBC
07,00 - 15,00 časova ne radi
Centar za djecu sa
posebnim potrebama
07,00 - 15,00 časova ne radi
Centar za mentalno
zdravlje
 07,00 - 15,00 časova ne radi
Mikrobiološka
dijagnostika
 07,00 - 15,00 časova  ne radi
Higijensko-
epidemiološka služba
 07,00 - 15,00 časova  ne radi
Jedinica za
patronažu
I smjena 07,00 - 14,00 časova
II smjena 14,00 - 21,00 časova
jedan tim
I smjena 07,00 - 14,00 časova
II smjena 14,00 - 21,00 časova
Jedinica za
sanitetski prevoz
 07,00 - 15,00 časova  ne radi
Jedinica za fizikalnu
terapiju primarnog nivoa
 07,00 - 15,00 časova  ne radi
Medicina rada  07,00 - 15,00 časova  ne radi
Savjetovalište za
mlade
07,00 - 15,00 časova  ne radi
Populaciono
savjetovalište
 07,00 - 15,00 časova  ne radi
Savjetovalište za
reproduktivno zdravlje
 07,00 - 15,00 časova  ne radi
Povjerljivo
savjetovalište za HIV
 16,00 - 20,00 časova
ponedjeljak, utorak, srijeda
 ne radi
Menadžment  07,00 - 15,00 časova  ne radi
Finansijsko-ekonomski
poslovi
 07,00 - 15,00 časova  ne radi
Pravno-kadrovski
poslovi
 07,00 - 15,00 časova  ne radi
Tehnički servis  07,00 - 15,00 časova  ne radi