Pacijent kojem je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili određeno pravo utvrđeno Zakonom o pravima pacijenata, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika JZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović“ Berane, može podnijeti prigovor.

Za maloljetnog pacijenta, odnosno pacijenta lišenog poslovne sposobnosti, prigovor podnosi njegov zakonski zastupnik, odnosno staralac.

Prigovor se podnosi zaštitniku prava pacijenata usmeno ili u pisanoj formi.

Prigovor možete podnijeti i elektronski na našem sajtu pomoću forme Podnesite prigovor.

Zaštitnik prava pacijenata u našoj ustanovi Ranko Raketić, glavni tehničar.

Ranko Raketic

Zaštitnik prava pacijenata prima stranke svakog radnog dana od 07.00 do 14.00 časova, kancelarija na drugom spratu Doma zdravlja. Kontakt informacije.

Po prigovoru, Zaštitnik prava pacijenat, odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.

Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti zdravstvenoj inspekciji.