Sanitarne knjižice u našoj ustanovi izdaje Higijensko-epidemiološka služba (3. sprat Lamele "B"). 

Postupak izdavanja sanitarne knjižice, započinje uzimanjem uzoraka u Mikrobiološkoj laboratoriji (1. sprat glavnog objekta).

Laboratorija radi svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 časova, a radi izdavanja sanitarne knjižice potrebno je sa sobom ponijeti ličnu kartu.

Na osnovu akta Ministarstva zdravlja Crne Gore, broj: 404-220/2015 od 22.06.2016.godine, usvojen je Cjenovnik za zdravstvene preglede koje JZU Dom zdravlja "Dr Nika Labović" Berane pruža trećim licima u okviru sanitarnih pregleda.

CJENOVNIK USLUGA

Red. br. Vrsta pregleda Cijena u eurima
1 Sanitarni pregled za zaposlene u proizvodnji, pripremi i prometu hrane (ugostitelji, trgovci i druga lica u vezi sa hranom), kao i na poslovima snadbijevanja građana vodom za piće.  32,00
2 Sanitarni pregled za zaposlene koji rade u zdravstvenim ustanovama u kojima se vrše zdravstveni pregledi, njega, ishrana, u odjeljenjima sa povećanim rizikom, u predškolskim, školskim i drugim ustanovama, ustanovama za stara lica, u proizvodnji i prometu ljekova i prevozu hrane.  20,00
3 Sanitarni pregled za zaposlene koji rade na zdravstvenim pregledima u ambulantama i laboratorijama, na održavanju higijene u odjeljenjima sa povećanim rizikom i na poslovima higijenske njege građana (frizerski i kozmetički saloni).  15,00

Broj: 1727/2
Berane, 29.06.2016.godine

DIREKTORKA    
dr Zuhra Hadrović

 

Uplate za obavljanje sanitarnih pregleda mogu izvršiti putem žiro-računa broj: 510-45502-13 kod CKB ili gotovinski prilikom pregleda.

Kontakt telefon za zakazivanje i ostale informacije u vezi sanitarnih pregleda: 051-236-584.