Izabrani doktori za djecu

ordinacija
broj
izabrani doktor telefon za
zakazivanje
1 dr Gordana Čantrić 067-205-270
2 dr Vesna Đukić 067-205-271
dr Marija Joksimović
3 dr Suzana Savović 067-205-272
 

Izabrani doktori za odrasle

ordinacija
broj
izabrani doktor telefon za
zakazivanje
1 dr Lenka Radunović 067-205-252
dr Anđela Đukić
2 dr Biljana Ralević 067-205-262
dr Saša Stefanovski
3 dr Julijana Zečević 067-205-263
dr Azra Gutić
4 dr Aleksandar Lutovac 067-205-264
dr Milka Miladinović
5 dr Mara Kastratović 067-205-265
dr Vesna Pantović
6 dr Sanja Kovačević 067-205-266
dr Jelena Banjac

Izabrani doktori za ženeordinacija

ordinacija broj izabrani doktor telefon za
zakazivanje
1 dr Svetlana Balać 051 235-810

 

 Ostale službe Doma zdravljaordinacija

Služba Broj telefona
Higijensko-epidemiološka služba 051-236-584
Savjetovališta 051-233-325
Jedinica za sanitetski prevoz 051-233-324
Zaštitnik prava pacijenata 069-30-40-22
Računovodstvo 051-230-258
Direktor 051-235-392