Budislavu Nediću, sanitarnom tehničaru Higijensko epidemiološke službe Doma zdravlja Berane, povodom 12. Maja - Međunarodnog dana sestrinstva, za izuzetan doprinos u razvoju primarne zdravstvene zaštite, koleginice i kolege dodijelili su priznanje i skromnu novčanu nagradu.

1

Pozdravljajući prisutne na zajedničkoj proslavi, koju su povodom Dana sestrinstva organizovale medicinske sestre/tehničari beranskih zdravstvenih ustanova Opšte bolnice, Doma zdravlja i privatne ustanove Tesla Medical, dr Zuhra Hadrović, direktorka Doma zdravlja Berane, kazala je da je uloga medicinskih sestara i tehničara jedinstvena i da bez kvalitetnog rada medicinske sestre, koja je ravnopravni član tima, nema kvalitetne brige o pacijentu, i dobrih rezultata liječenja.

Dr Hadrović je iskoristila priliku da se zahvali generacijama medicinskih sestara koje su tokom svog radnog vijeka u zdravstvenim ustanovama, svojim znanjem, požrtvovanošću i ljudskim odnosom prema pacijentima i njihovim najbližima, doprinijele unapređenju i očuvanju njihovog zdravlja, kao i olakšanju toka bolesti.

2

Uručujući priznanje svom nagrađenom kolegi, glavni tehničar Doma zdravlja Ranko Raketić, magistar zdravstvene njege i terapije, saopštio je prisutnima detalje iz radne biografije Budilsava Nedića: "Budislav Budo Nedić rođen je 2. maja 1953.godine, u opštini Ivangrad, završio je Srednju medicinsku školu „Narodni heroj Stanko Martinović“ u Titogradu 1974.godine i stekao zvanje sanitarnog tehničara. Iste godine zasnovao je stalni radni odnos u tadašnjem Medicinskom centru Ivangrad. Od tada pa do danas, punih 44 godine Budo je radio u Mikrobiološkoj dijagnostici i Higijensko-epidemiološkoj službi. U svom bogatom radnom iskustvu, godinama je obilazio terene od Dolje u Gusinju do Pešterske visoravni u Rožajama i granice sa Bijelim Poljem, na ogromnom području koji sada obuhvata šest opština: Gusinje, Plav, Andrijavica, Berane, Petnjica i Rožaje, više pješke nego vozilom, često po lošim vremenskim uslovima u vrmenu kada su harale epidemije zaraznih bolesti koje su uspješno suzbijane sa oskudnim resursima".

3

Raketić je naglasio da je od ljekara, kolega i pacijenata, o Budu i njegovom radu čuo samo riječi pohvale, te da je ovo Priznanje samo skroman način da mu se kolege i ustanova na svemu tome zahvale.

Inače medicinske sestre i tehničari cijelog svijeta 12. Maj obilježavaju kao svoj u znak sjećanja na datum rođenja Florens Najtingel, začetnice modernog sestrinstva.

 

Foto: Adem Ado Softić