U petak, 26. oktobra, u Domu zdravlja Berane organizovani su preventivni pregledi za 25 članova romske i egipćanske zajednice.  

Preventivni pregledi Roma

Preventivni pregledi uključivali su kontrolu šećera u krvi, rendgen pluća, EKG, mjerenje krvnog pritiska i ginekološke preglede za žene.

Preventivni pregledi Roma 2

Pregledi  kojima se daje doprinos prevenciji zdravlja Romske i Egipćanske populacije organizovani su u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i Crvenim krstom Crne Gore i u skladu su sa strateškim opredjeljenjima Vlade Crne Gore u cilju pružanja zdravstvenih usluga Romskoj i Egipćanskoj populaciji i realizacijom mjera iz Akcionog plana za 2018.godinu.

Slične preventivne akcije realizovane su i u domovima zdravlja Nikšić i Podgorica.